Monday, 26 June 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 9 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 4:9-11)
9. "En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan Hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe,  
10. "val die vier-en-twintig ouderlinge neer voor Hom wat op die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê:  
11. "'U is waardig, O Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape.'" 

Sunday 9 July 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 4:9-11)
9. "And whenever the living creatures offer glory and honour and thanksgiving to Him Who sits on the throne, Who lives forever and ever (through the eternities of eternities),
10. "the twenty-four elders (the members of the heavenly Sanhedrin), fall prostrate before Him Who is sitting on the throne, and they worship Him Who lives forever and ever, and they throw down their crowns before the throne, crying out:
11. "'Worthy Are You, our Lord and God, to receive the glory and the honour and dominion, for You created all things; by Your will they were (brought into being) and were created.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


Many thanks to Ilan Shamis for this remarkable and profound advice from a tree. 


No comments:

Post a Comment