Saturday, 3 June 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 15 Junie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 2:6,7)
6. "Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïete haat, wat Ek ook haat. 
7. "Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die Gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne-in die paradys van God is."

Thursday 15 June 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 2:6,7)
6. "Yet you have this (in your favour and to your credit): you hate the works of the Nicolaitans (what they are doing as corrupters of the people), which I Myself also detest. 
7. "He who is able to hear, let him listen to and give heed to what the Spirit says to the Assemblies (Churches). To him who overcomes (is victorious), I will grant to eat (of the fruit) of the tree of life, which is in the paradise of God. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving from now and forever more. )


No comments:

Post a Comment