Monday, 26 June 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 10 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 5:1-3)
1. "En ek het in die regterhand van Hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met sewe seëls goed verseël. 
2. "En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: 'Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seëls te breek?'
3. "En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak, of daarin kyk nie."

Monday 10 July 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 5:1-3)
1. "And I saw lying on the open hand of Him Who was seated on the throne a scroll (book) written within and on the back, closed and sealed with seven seals;
2. "and I saw a strong angel annoucing in a loud voice: 'Who is worthy to open the scroll? And (who is entitled and deserves and is morally fit) to break the seals?'
3. "And no one in heaven or on earth or under the earth (in the realm of the dead, Hades), was able to open the scroll or to take a (single) look at its contents."
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


 Many thanks to "Family share.com" for this amazing pic.  

No comments:

Post a Comment