Monday, 26 June 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 7 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 4:5,6)
5. "En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en sewe vuurfakkels wat die sewe Geeste van God is, het voor die troon gebrand;
6. "en voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon vier lewende wesens vol oë van voor en van agter."

Friday 7 July 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 4:5,6)
5. "Out of the throne came flashes of lightning, and rumblings and peals of thunder, and in front of the throne seven blazing torches burned, which are the seven Spirits of God (the sevenfold Holy Spirit);
6. "and in front of the throne there was also what looked like a transparent glassy sea as if of crystal. And around the throne in the center of each side of the throne, were four living creatures (beings) who were full of eyes in front and behind, (with intelligence) as to what is before and at the rear of them."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


 

No comments:

Post a Comment