Monday, 26 June 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 5 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 4:1,2)
1. "Na hierdie dinge het ek gesien - kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek met my soos 'n basuin hoor spreek het, het gesê: 'Kom op hierheen, en Ek sal jou toon wat ná hierdie dinge moet gebeur.'"
2. "En dadelik was ek in die Gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en Een sit op die troon."

PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 4:1,2)
1. "After this I looked, and behold, a door standing open in heaven! And the first voice which I had heard addressing me like (the calling of) a war trumpet said: 'Come up here, and I will show you what must take place in the future.'"
2. "At once I came under the Holy Spirit's power, and behold, a throne stood in heaven, with One seated on the throne!."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


 

No comments:

Post a Comment