Saturday, 3 June 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARLS FOR EACH DAY.

Maandag 19 Junie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 2:15-17)
15. "'So het jy ook mense wat vasklou aan die leer van die Nikolaïete, wat Ek haat. 
16. "'Bekeer jou anders kom Ek gou na jou toe, en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van My mond. 
17. "'Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die Gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.'"

Monday 19 June 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 2:15-17)
15. "'Likewise, you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans, which thing I hate. 
16. "'Repent therefore! Otherwise I will soon come to you, and will fight against them with the sword of My mouth. 
17. "'Whoever have ears, let them hear what the Spirit says to the Churches. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving from now and forever more. )No comments:

Post a Comment