Monday, 26 June 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 3 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 3:19,20)
19. "'Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. 
20. "'Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand My stem hoor, en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My."'

Monday 3 July 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 3:19,20)
19. Those whom I (dearly and tenderly) love, I tell their faults, and convict and convince and reprove and chasen (I discipline and instruct them). So be enthusiastic and in earnest and burning with zeal, and repent (changing your mind and attitude.)
20. "'Behold, I stand at the door and knock; if anybody hears and listens to and heeds My voice and opens the door, I will come in to him(her) and will eat with him(her), and he(she) will eat with Me.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


Many thanks to Alta van Vuuren who kindly forwarded this photo to me, in order to use it for a blog. 
Baie dankie Alta vir jou môregroet, gebed en goeie wense. Mag God jou ryklik seën. 

No comments:

Post a Comment