Monday, 26 June 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 14 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 5:11,12)
11. "Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge; en hulle getal was tienduisende van tienduisende en duisende van duisende;
12. "en met 'n groot stem het hulle gesê: 'Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof.'"

Friday 14 July 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 5:11,12)
11. "Then I looked, and I heard the voices of many angels every side of the throne, and of the living creatures and of the elders and they numbered ten thousand times ten thousand and thousands of thousands. 
12. "Saying in a loud voice: 'Deserving is the Lamb, Who was sacrificed, to receive all the power and riches and wisdom and might and honour and majesty (glory, splendour) and blessing.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


 

No comments:

Post a Comment