Monday, 26 June 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag  13 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 5:9,10)
9. "Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê; 'U is waardig om die Boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie,
10. "'en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers.'"

Thursday 13 July 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 5:9,10)
9. "And (now) they sing a new song, saying: 'You are worthy to take the scroll and break the seals that are on it, for You were slain (sacrificed), and with Your blood You purchased men unto God, from every tribe and language and people and nation,
10. "'and You have made them a kingdom (royal race) and priests to our God, and they shall reign (as kings) over the earth!'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


 

No comments:

Post a Comment