Monday, 26 June 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 29 Junie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 3:9,10)
9. "'Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg - Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig, en erken dat Ek jou liefgehad het. 
10. "'Omdat jy die Woord van My lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel.'"

Thursday 29 June 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 3:9,10) 
9. "'Take note! I will make those of the synagogue of satan, who say they are Jews and are not, but lie - behold, I will make them come and bow down before your feet, and learn and acknowledge that I have loved you. 
10. "'Because you have guarded and kept My Word of patient endurance (have held fast the lesson of My patience with the expectant endurance that I give you), I also will keep you safe from the hour of trial (testing), which is coming on the whole world, to try those who dwell upon the earth.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)   

No comments:

Post a Comment