Saturday, 3 June 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Wednesday 14 June 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:

(Revelation 2:4,5)
4. "But I have this (one charge to make) against you, that you have left (abandoned) the love that you had at first (you have deserted Me, your first love).
5. "Remember then from what heights you have fallen. Repent (change the inner man to meet God's will) and do the works you did previously (when you first knew the Lord), or else I will visit you and remove your lampstand from its place, unless you change your mind and repent."

Woensdag 14 Junie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Openbaring 2:4,5)
4. "Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. 
5. "Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving from now and forever more. )


No comments:

Post a Comment