Sunday, 24 September 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 28 September 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Jesaja 25:4)
Want U was 'n Vesting vir die arme, 'n Vesting vir die behoeftige toe hy benoud was; 'n Skuilplek teen die stortreën, 'n Skaduwee teen die hitte. 

Friday 22 September 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Isaiah 25:4)
For You Have been a Stronghold for the poor, a Strongjold for the needy in his distress, a Shelter from the storm, a Shade from the heat.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte"PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty, and thanksgiving from now and forever more).
No comments:

Post a Comment