Thursday, 21 September 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 22 September 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Matthéüs 24:4-6)
4. En Jesus antwoord en sê vir hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie.  
5. "Want baie sal onder My Naam kom en sê: 'Ek is die Christus!' En hulle sal baie mense mislei.  
6. "En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie."

Friday 22 September 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Matthew 24:4-6)
4. Jesus answered them: "Be careful that no one misleads you (deceiving you or leading you into error). 
5. "For many will come in (on strength of) My Name, saying: 'I Am the Christ.' (the Messiah), and they will lead many astray. 
6. "And you will hear of wars and rumours of wars; see that you are not frightened or troubled, for this must take place, but the end is not yet."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte"PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty, and thanksgiving from now and forever more).
No comments:

Post a Comment