Saturday, 23 September 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdsg 12 Oktober 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 32:1,2)
1. Welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. 
2. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. 

Thursday 12 October 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 32:1,2)
1. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. 
2. Blessed is the man to whom the Lord Does not impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise, worship, strength, might, sovereignty and thanksgiving, from now and forever more.)No comments:

Post a Comment