Saturday, 9 September 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.


Dinsdag 19 September 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Psalm 22:25)
25. Want Hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei, en Sy aangesig nie vir hom verberg nie, maar Hy het gehoor toe dié Hom aangeroep het om hulp. 

Tuesday 19 September 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 22:24)
24. For He Has not despised nor abhored the affliction of the afflicted; nor Has He hidden His face from Him; but when He cried to Him, He heard. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte"PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty, and thanksgiving from now and forever more).

No comments:

Post a Comment