Sunday, 24 September 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 2 Oktober 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Spreuke 13:22)
'n Goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggebêre. 

Monday 2 October 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Proverbs 13:22)
A good man leaves an inheritance to his children's children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte"PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty, and thanksgiving from now and forever more).
No comments:

Post a Comment