Sunday, 24 September 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 25 September 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Matthéüs 24:23-25)
23. "As iemand dán vir julle sê: 'Kyk, hier is die Christus!' of 'Daar!,' moet dit nie glo nie. 
24. "Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. 
25. "Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê."

Monday 25 September 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Matthew 24:23-25)
23. "If anyone says to you then: 'Behold, here is the Christ (the Messiah)' or, 'There He is! - do not believe it. 
24. "For false christs and false prophets will arise, and they will show great signs and wonders so as to deceive and lead astray, if possible, even the elect, (God's chosen ones).
25. "See, I Have warned you beforehand."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte"PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty, and thanksgiving from now and forever more).
No comments:

Post a Comment