Sunday, 24 September 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 29 September 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Psalm 124:7,8)
7. Ons siel het vrygeraak soos 'n voël uit die vangnet van die voëlvangers; die vangnet is gebreek, en ons, ons het vrygeraak!
8. Ons hulp is in die Naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het.

Friday 29 September 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 124:7,8)
7. We are like a bird escaped from the snare of the fowlers, the snare is broken, and we have escaped! 
8. Our help is in the Name of the Lord, Who made heaven and earth. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte"PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty, and thanksgiving from now and forever more).
No comments:

Post a Comment