Saturday, 23 September 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 11 Oktober 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Psalm 103:17,18)
17. Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom vrees, en Sy geregtigheid vir kindskinders, 
18. vir die wat Sy verbond hou, en aan Sy bevele dink om dié te doen. 

Wednesday 11 October 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 103:17,18)
17. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on
those who fear Him, and His righteousness to children's children, 
18. to such as keep His covenant, and to those who remember His commandments, to do them. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte"PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty, and thanksgiving from now and forever more).


No comments:

Post a Comment