Saturday, 23 September 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 3 Oktober 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Psalm 31:2,3,8)
2. By U O Here, skuil ek; laat my nooit beskaamd staan nie. Bevry my deur U geregtigheid.  
3. Neig U oor tot my, red my gou; wees vir my  'n rots om in te vlug, 'n baie vaste huis om my te verlos. 
4. Want U is my Rots en my Bergvesting; en om U Naam ontwil sal U my lei en my bestuur. 
8. Ek wil juig en bly wees in U goedertierenheid, omdat U my ellende aangesien, my siel in die benoudhede geken het. 

Tuesday 3 October 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 31:1,2,3 7)
1. In You O Lord I put my trust; let me never be ashamed; deliver me in Your righteousness. 
2. Bow down Your ear to me, deliver me speedily; be my Rock of Refuge, a Fortris of Defence to save me. 
3. For You are my Rock and my Fortress; therefore, for Your Name's sake, lead me and guide me. 
7. I will be glad and rejoice in Your mercy, for You have considered my trouble; You have known my soul in adversities.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte"PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty, and thanksgiving from now and forever more).
No comments:

Post a Comment