Friday, 8 September 2017

HERMA. SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Sunday 17 September 2017. 
HERMA'S BLOG:
(Deuteronomium 2:6-8)
6. "You shall buy food from them with money, that you may eat; and you shall also buy water from them with money, that you may drink. 
7. "For the Lord your God Has blessed you in all the work of your hand. He knows your trudging through the great wilderness. These forty years the Lord your God Has been with you; you have lacked nothing. 
8. "And when we passed beyond our brethren, the descendants of Esau who dwell in Seir, away from the road of the plain, away from Elath and from Ezion Geber, we turned and passed by way of the Wilderness of Moab."

Sondag 17 September 2017. 
HERMA SE BLOG: 
(Deuteronomy 2:6-8)
6. "Voedsel moet julle van hulle met geld koop, dat julle kan eet; en julle moet ook water van hulle met geld koop, dat julle kan drink. 
7. "Want die Here jou God het jou geseën in al die werk van jou hand; Hy ken jou trek deur hierdie groot woestyn; nou veertig jaar lank was die Here jou God met jou; geen ding het jou ontbreek nie. 
8. "Daarop het ons verder getrek, weg van die kinders van Esau wat in Seïr woon, weg van die pad deur die Vlakte, weg van Elat en Eseon Geber; ons het toe weggedraai en verder getrek op pad na die Woestyn van Moab." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skrifgedeelte aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging, majesteit en soewereiniteit tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct Scriptures to me according to your needs and expectations. To Him be the glory, honour, majesty, praise, worship, strength, might, sovereignty and thanksgiving from now, and forever more. 


No comments:

Post a Comment