Sunday, 24 September 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 1 Oktober 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Filippense 2:6-11)
6. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, 
7. maar Hy het Homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem, en aan die mense gelyk te word;
8. en in gedaante gevind as 'n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, tot die dood van die kruis. 
9. Daarom het God Hom ook uitermate verhoog, en Hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, 
10. sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,
11. en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. 

Sunday 1 October 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Philippians 2:6-11)
6. He Who, being  in the form of God, did not consider it robbery to be equal to God,
7. but made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. 
8. And being found in the appearance of a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of a cross.  
9. Therefore God also Has highly exalted Him and given Him the name which is above every name, 
10. that at the Name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, 
11. and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte"PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty, and thanksgiving from now and forever more).
No comments:

Post a Comment