Sunday, 24 September 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 26 September 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Matthéüs 24:26-28)
26. "As hulle dan vir hulle sê: 'Kyk, Hy is in die woestyn - moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer - moet dit nie glo nie. 
27. "Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. 
28. "Want oral waar die dooie liggaam lê, sal die aasvoëls saamkom."

Tuesday 26 September 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Matthew 24:26-28)
26. "So if they say to you: 'Behold, He is in the wilderness (desert)' do not go out there; if they tell you: 'Behold, He is in the secret places or inner rooms,' "do not believe it. 
27. "For just as the lightning flashes from the east and shines and is seen as far as the west, so will the coming of the Son of man be. 
28. "Wherever there is a fallen body (a corpse), there the vultures (or eagles) will flock together."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte"PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty, and thanksgiving from now and forever more).
No comments:

Post a Comment