Saturday, 9 September 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FIR EACH DAY.

Donderdag 14 September 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Deuteronomium 28:12)
Die Here sal Sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee, en om al die werk van jou hand te seën; en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. 

Thursday 14 September 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Deuteronomy 28:12)
The Lord shall open to you His good treasury, the heavens, to give the rain of your land in its season, and to bless the work of your hands; and you shall lend to many nations, but you shall not borrow. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte"PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty, and thanksgiving from now and forever more).

No comments:

Post a Comment