Monday, 12 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 19 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 10:1-5)
1. En ná hierdie dinge het die Here weer sewentig ander aangestel, en hulle twee-twee voor Hom uitgestuur, na elke stad of plek waar Hy sou kom. 
2. Hy sê toe vir hulle: "Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes dat Hy arbeiders in Sy oes uitstuur. 
3. "Gaan dan; kyk, Ek stuur julle soos lammers onder wolwe.
4. "Moenie 'n beurs of 'n reissak of ekstra skoene saamdra nie, en groet niemand op die pad nie.
5. "En in watter huis julle ookal mag ingaan, sê eers: 'Vrede vir hierdie huis.'"

Monday19 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 10:1-5)
1. Now after this the Lord chose and appointed seventy others, and sent them out ahead of Him, two by two, into every town and place where He Himself was about to come (visit).
2. And He said to them: "The harvest indeed is abundant (there is much ripe grain), but the farmhands are few. Pray therefore the Lord of the harvest to send out labourers into His harvest. 
3. "Go your way; behold, I send you out like lambs into the midst of wolves.
4. "Carry no purse, no provisions bag, no (change of) sandals; refrain from (retarding your yourney by) saluting and wishing anyone well along the way. 
5. "Whatever house you enter, first say: 'Peace be to this household!' (Freedom from all the distresses that result from the sin be with this family).

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).
No comments:

Post a Comment