Saturday, 17 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 23 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 10:17-20)
17. En die sewentig het met blydskap teruggekeer en gesê: 'Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons, in U Naam!' 
18. Toe sê Hy vir hulle: "Ek het die satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val.
19. "Kyk, Ek gee julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie.
20. "Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is."

Friday 23 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 10:17-20)
17. The seventy returned with joy saying: 'Lord, even the demons are subject to us in Your Name!' 
18. And He said to them: "I saw satan falling like a lightning (flash) from heaven.
19. "Behold! I have given you authority and power to trample upon serpents and scorpions, and (physical and mental strength and ability) over the power that the enemy possesses; and nothing shall in any way harm you.
20. "Nevertheless, do not rejoice at this that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are enrolled in heaven." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


No comments:

Post a Comment