Monday, 12 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 13 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:37-42)
37. En op die volgende dag toe hulle van die berg afklim, kom 'n groot skare Hom tegemoet. 
38. En daar roep 'n man uit die skare en sê: 'Meester, ek bid U, kyk tog na my seun, want hy is my enigste.
39. 'En kyk, 'n gees gryp hom, en meteens skreeu hy, en hy laat hom stuiptrekkings kry met skuim in sy mond, en gaan amper nie van hom weg nie, en verniel hom.  
40. 'En ek het U dissipels gebid om hom uit te drywe, en hulle kon nie.'
41. Toe antwoord Jesus en sê: "O ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal Ek by julle wees en julle verdra? Bring jou seun hier."
42. En toe hy nog aankom, skeur die duiwel hom, en laat hom stuiptrekkings kry. Maar Jesus het die onreine gees bestraf en die seun genees, en hom aan sy vader teruggegee.  

Tuesday 13 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9.37-42)
37. The next day when they came down from the mountain, a large crowd met Him.  
38. A man in the croud called out: 'Teacher, I beg You to look at my Son, for he is my only child.
39. 'A spirit seizes him and he suddenly screams; it throws him in convulsions so that he foams at the mouth. It scarcely ever leaves him, and is destroys him.   
40. 'I begged Your disciples to drive it out, but they could not.'
41. "You unbelieving and perverse generation," Jesus replied. "How long shall I stay with you, and put up with you? Bring your son here."
42. Even while the boy was coming, the demon threw him to the ground in a convulsion. But Jesus rebuked the impure spirit, healed the boy, and gave him back to his father. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


"PRAYING THE SCFIPTURES FOR YOUR ADULT CHILDREN." Written by Jodie Berndt.  


No comments:

Post a Comment