Saturday, 24 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 4 April  2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 24:41-45)
41. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê Hy vir hulle: "Het julle hier iets om te eet?"
42. Daarop gee hulle Hom 'n stuk gebraaide vis, en 'n stuk heuningkoek. 
43. En Hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. 
44. En Hy sê vir hulle: "Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses, en die profete en die Psalms, vervul moet word."
45. Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan. 

Wednesday 4 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 24:41-45)
41. And while (since) they still could not believe it for sheer joy and marvelled, He said to them: "Have you anything to eat?"
42. They gave Him a piece of broiled fish, and some honeycomb. 
43. and He took it and ate it, before them. 
44. Then He said to them: "These are the words which I spoke to you while I was still with you; that everything that was written concerning Me in the Law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. 
45. Then He (thoroughly) opened their understanding that they might understand the Scriptures. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).No comments:

Post a Comment