Thursday, 22 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 26 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 10:29-
29. Maar by wou homself regverdig en sê vir Jesus: 'En wie is my naaste?'
30. En Jesus antwoord en sê: "'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. 
31. "En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy aan die anderkant van die pad verby. 
32. "En net so ook het 'n Leviet by die plek gekom en hom gesien en anderkant verby gegaan."

Monday 26 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 10:29-
29. And he, determined to acquit himself of reproach, said to Jesus: 'And who is my neighbour?'
30. Jesus, taking him up, replied: "A certain man was going from Jerusalem down to Jericho, and he fell among robbers, who stripped him from his clothes and belongings, and beat him and went their way, (unconcernedly) leaving him half dead, as it happened. 
31. "Now by coincidence a certain priest was going down along that road, and when he saw him, he passed by on the other side. 
32. "A Levite likewise came down to the place and saw him, and passed on the other side (of the road). 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Rosan Marais for this profound statement. It is always good to be reminded of facts like these. May God bless you richly, dearest Rosan. 


No comments:

Post a Comment