Saturday, 17 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 21 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 10:10-12)
10. "Maar watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle julle nie ontvang nie, gaan op sy strate en sê: 11. "'Selfs die stof wat uit julle stad aan ons kleef, vee ons vir julle af; maar tog moet julle dit weet dat die koninkryk van God naby julle gekom het.'
12. "En Ek sê vir julle: Vir Sodom sal dit verdraagliker wees in dié dag, as vir daardie stad."

PEARL FOR EACH DAY:
Wednesday 21 March 2018. 
(Luke 10:10-12)
10. "But whenever you go into a town and they do not receive and accept and welcome you, go out into its streets, and say: 
11. "'Even the dust of your town that clings to our feet, we are wiping off against you; yet know and understand this: The kingdom of God has come near you.'"
12. "I tell you, it shall be more tolerable in that day for Sodom than for that town."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


No comments:

Post a Comment