Monday, 12 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 15 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:46-48) 
46. En daar het 'n redenering onder hulle ontstaan, oor wie van hulle dan tog die grootste was. 
47. En toe Jesus die redenering van hulle hart opmerk, neem Hy 'n kindjie en laat dié by Hom staan, 
48. en Hy sê vir hulle: "Elkeen wat hierdie kindjie ontvang in My Naam, ontvang My, en elkeen wat My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het; want wie die kleinste onder julle almal is, hy sal groot wees."

Thursday 15 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:46-48)
46. An argument started among the disciples as to which of them would be the greatest. 
47. Jesus, knowing their thoughts, took a little child and had him stand beside Him. 
48. Then He said to them: "Whoever welcomes the little child in My Name, welcomes Me; and whoever welcomes Me, welcomes the One Who sent Me. For it is the one who is least among you all, who is the greatest."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Rosan Marais for the "Devine Message" from God, which she sent my way. No comments:

Post a Comment