Saturday, 24 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PEARL FOR EACH DAY:

Saturday 7 April 2018. 
(John 21:1-4)
1. After this, Jesus let Himself be seen and revealed (Himself) again to the disciples, at the Sea of Tiberias. And He did it in this way: 
2. There were together Simon Peter, and Thomas called the Twin, and Nathanael from Cana of Galilee, also the sons of Zebedee, and two others of His disciples. 
3. Simon Peter said to them: 'I am going fishing!' They said to him: 'And we are coming with you!' So they went out and got into the boat, and throughout that night they caught nothing. 
4. Morning was already breaking when Jesus came to the beach and stood there. However, the disciples did not know that it was Jesus. 

Saterdag 7 April 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Johannes 21:1-4)
Vrydag 6 April 2018. 
1. Ná hierdie dinge het Jesus weer aan Sy dissipels verskyn, by die see van Tibérias. En Hy het só verskyn: 
2. Daar was bymekaar, Simon Petrus en Thomas wat Didimus genoem word, en Natánael van Kana in Galiléa, en die seuns van Sebedéüs, en twee ander van Sy dissipels. 
3. Simon Petrus sê vir hulle: 'Ek gaan visvang. Hulle sê vir hom: 'Ons gaan saam met jou.' En hulle het uitgegaan en dadelik in die skuit geklim, en in daardie nag niks gevang nie. 
4. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand; maar die dissipels het nie geweet dat dit Jesus was nie. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).
No comments:

Post a Comment