Saturday, 24 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 5 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 20:24-31)
24. Maar Thomas, wat genoem word Didimus, een van die twaalf, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. 
25. Die ander dissipels sê toe vir hom: 'ons het die Here gesien.' Maar  hy sê vir hulle: 'As ek nie in Sy hande die merke van die spykers sien, en my hand in Sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.'
26. En agt dae daarna was Sy dissipels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hulle midde gestaan, en gesê: "Vrede vir julle!" 
27. Daarna sê Hy vir Thomas: "Bring jou vinger hier, en kyk na My hande; en bring jou hand hier, en steek dit in My sy; en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig."
28. En Thomas antwoord en sê vir Hom: 'My Here en my God!'
29. Jesus sê vir hom: "Omdat jy My gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het."
30. Nog baie ander tekens het Jesus voor Sy dissipels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie;
31. maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus Christus die Seun van God is; en dat julle deur te glo, die lewe kan hê in Sy Naam. 

PEARL FOR EACH DAY:
(John 20:24-31)
24. But Thomas called Didymus, one of the twelve, was not with them when Jesus came. 
25. The other disciples therefore said to him: 'We have seen the Lord.' But he said to them: 'Unless I see in His hands the print of the nails, and put my hand into His side, I will not believe.'
26. And after eight days His diciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst and said to them: "Peace to you!"
27. Then He said to Thomas: "Reach your finger here and look at My hands, and reach your hand here, and put it into My side. Do not be unbelieving, but believing." 
28. And Thomas answered and said to Him: 'My Lord and my God!'
29. Jesus said to him: "Thomas because you have seen Me, you have believed. Blessed are those who have not seen, and yet have believed."
30. And truly, Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this book;
31. but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing, you may have life in His Name. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).No comments:

Post a Comment