Friday, 11 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 11 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 4:21-23)
21. En na hulle nog dreigemente bygevoeg het, aangesien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, het hulle ter wille van die volk hulle losgelaat, want almal het God verheerlik oor wat gebeur het. 
22. Want die man aan wie hierdie teken van genesing plaasgevind het, was meer as veertig jaar oud. 
23. En nadat hulle losgelaat was, het hulle na hul eie mense gegaan en alles vertel, wat die owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het. 

Friday 11 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 4:21-23)
21. Then, when the rulers and council members had further threatened them, they let them go, not seeing how they could secure a conviction against them because of the people; for everybody was praising and glorifying God for what had occurred. 
22. For the man on whom this sign (miracle) of healing was performed, was more than forty years old. 
23. After they were permitted to go, the apostles returned to their own (company), and told all that the chief priests and elders had said to them. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)No comments:

Post a Comment