Monday, 14 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 17 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 5:6-11)
6. Daarna het die jongmanne opgestaan, en hom toegedraai en uitgedra en begrawe. 
7. En ná verloop van omtrent drie uur kom sy vrou in, sonder om te weet wat voorgeval het. 
8. En Petrus het haar aangespreek: "Sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het?" En sy sê: 'Ja, vir soveel.' 
9. En Petrus sê vir haar: "Waarom het julle ooreen gekom om die Gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sal jou uitdra."
10. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer, en het gesterwe. En die jongmanne het ingekom en haar dood gevind, en haar uitgedraai en by haar man begrawe. 
11. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom, en oor almal wat dit gehoor het. 

Thursday 17 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 5:6-11)
6. And the young men arose and wrapped up (the body) and carried it out and buried it. 
7. Now after an interval of about three hours his wife came in, not having learned what had happened.  
8. And Peter said to her: "Tell me, did you sell the land for so much?" 'Yes,' she said, 'for so much.'
9. Then Peter said to her: "How could you two have agreed and conspired together to try to deceive the Spirit of the Lord? Listen! The feet who have buried your husband are at the door, and they will carry you out (also). 
 10. And instantly she fell down at his feet and died, and the young men entering, found her dead, and they carried her out and buried her beside her husband. 
11. And the whole Church and all others who heard of these things were appalled - (great awe and strange terror and dread seized them). 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Once again a stunning and meaningful photo, sent to me by Alta van Vuuren. (The photo being by Charles Stanley). May you both be richly blessed. No comments:

Post a Comment