Monday, 14 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 19 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 5:12-16)
12. En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en  wonders onder die volk plaasgevind; en hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo. 
13. En daar was niemand van die ander wat dit gewaag het om hom by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer. 
14. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne, sowel as vroue,
15. sodat hulle die siekes op die strate uitgedra, en op bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee, op iemand van hulle sou val.  
16. En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaar gekom en siekes gebring, en mense wat deur onreine geeste gekwel was; en almal is genees. 

Saterday 19 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 5:12-16)
12. Now, by the hands of the apostles numerous and startling signs and wonders were being performed among the people. And by common consent they all met together (at the temple) in the covered porch (walk) called Solomon's. 
13. And none of those who were not of their number dared to join and associate with them, but the people held them in high regard, and praised and made much of them. 
14. More and more there were being added to the Lord those who believed (those who acknowledged Jesus as their Saviour, and devoted themselves to Him, joined and gathered with them), crowds of men and women, 
15. so that they (even) kept carrying out the sick into the streets, and placing them on couches and sleeping pads, (in the hope) that as Peter passed by, at least his shadow might fall on some of them. 
16. And the people gathered also from the towns and hamlets around Jerusalem, bringing the sick and those troubled with foul spirits, and they were all cured.   

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


No comments:

Post a Comment