Monday, 7 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 10 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 4:18-20)
18. En hulle het hul geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die Naam van Jesus te spreek of te leer nie. 
19. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle: "Of dit reg is voor God om julle meer
gehoorsaam te wees as God, moet julle sélf beslis; 
20. "want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek, oor wat ons gesien en gehoor het nie."

Thursday 10 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 4:18-20)
18. And they called them and commanded them not to speak at all, nor teach in the Name of Jesus. 
19. But Peter and John answered and said to them: "Whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, yóú judge;
20. "for we cannot but speak the things which we have seen and heard."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 
No comments:

Post a Comment