Monday, 14 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 15 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 4:35-37)
35. En aan elkeen is uitgedeel wat hy nodig gehad het. 
36. En Joses wie se bynaam onder die apostels Bárnabas was - wat as dit vertaal was beteken: 'Seun van vertroosting' - 'n Leviet uit Ciprus,
37. het 'n stuk grond gehad en dit verkoop, en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. 

Tuesday 15 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 36,37)
36. And Joseph, a Levite and native of Cyprus who was surnamed Barnabas by the apostles, which interpreted means: 'Son of Encouragement',
37. sold a field which belonged to him, and brought the sum of money and laid it at the feet of the apostles.   

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)No comments:

Post a Comment