Monday, 14 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 25 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 5:30-33)
30. "Die God van ons voorvaders het Jesus opgewek, wat julle omgebring het, deur Hom te hang aan 'n kruishout. 
31. "Hom het God as Leidsman en Verlosser deur sy regterhand verhoog, om aan Israel bekering en vergifnis van sonde te skenk. 
32. "En ons is Sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan almal wat Hom gehoorsaam is." 
33. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend en wou die dissipels om die lewe bring. 

Friday 25 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 5:30-33)
30. "The God of our forefathers raised up Jesus, Whom you killed by hanging Him on a tree (cross).   
31. "God exalted Him to His right hand, to be Prince and Leader and Saviour and Deliverer and Preserver, in order to grant repentance to Israel, and to bestow forgiveness and release from sins.  
32. "And we are witnesses of these things, and the Holy Spirit also, Whom God Has bestowed on those who love Him."
33. Now when they heard this, they were cut to the heart and infuriated, and wanted to kill the disciples. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)
No comments:

Post a Comment