Tuesday, 29 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sunday 3 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 7:5-7)
5. "Yet He gave him no inheritable property in it, (no) not even enough ground to set his foot on; but He promised that He would give it to Him for a permanent possession, and to his descendants after him, even though (as yet) he had no child. 
6. "And this is (in effect) what God told him: That his descendants would be aliens (strangers) in a land belonging to other people, who would bring them into bondage and ill-treat them 400 years. 
7. "'But I will judge the nation to whom they will be slaves,' said God, 'and after that they will escape and come forth and worship Me in this (very) place.'"

Sondag 3 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Handelinge 7;5-7)
5. "En Hy het hom geen erfdeel daarin gegee nie, selfs nie 'n voetbreed nie, maar Hy het beloof om dit aan hom en sy nageslag ná hom as eiendom te gee, toe hy nog geen kind gehad het nie. 
6. "En God het hom dit gesê, dat sy nageslag bywoners in 'n vreemde land sou wees, en mense hulle tot slawe sou maak en mishandel 400 jaar lank. 
7. "'En die nasie aan wie hulle diensbaar sal wees, sal Ek oordeel.' het God gesê. 'En daarna sal hulle uittrek en My in hierdie plek dien.,"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


By Lee Strobel, from his book: "The case of grace." 
A. W. Tozer says: 'God wants to be wanted. Too bad that with so many of us, He waits so long.'No comments:

Post a Comment