Thursday, 31 August 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 10 September 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 125:1,2)
1. Die wat op die Here vertrou, is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. 
2. Rondom Jerusalem is berge; so is die Here rondom Sy volk van nou af tot in ewigheid. 

Sunday 10 September 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 125:1,2)
1. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, who cannot be shaken but endures forever. 
2. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds His people both now and for evermore. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty and thanksgiving from now, and forever more.)  

No comments:

Post a Comment