Thursday, 31 August 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 9 September 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Spreuke 29:25)
Die vrees vir die mens span 'n strik; maar hy wat op die Here vertrou, sal beskut word. 

Saturday 9 Setember 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Proverbs 29:25)
Fear of man will prove to be a snare but whoever trusts in the Lord, is kept safe. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty and thanksgiving from now, and forever more.)  

No comments:

Post a Comment