Friday, 11 August 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 15 Augustus 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:


(Openbaring 21:3,4)

3. "En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: 'Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal Sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.

4. "En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.'"


Tuesday 15 August 2017. 

PÊARL FOR EACH DAY:

(Revelation 21:3,4)

3. "And I heard a loud voice from heaven saying: 'Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with them and be their God. 

4. "'And God will wipe away every tear from their eyes; there shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away.'"


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 

/

I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might and thanksgiving from now, and forever more). 

No comments:

Post a Comment