Wednesday, 23 August 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 25 Augustus 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 21:27)
27. "En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die Boek van die Lewe van die Lam. 

Friday 25 August 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:

(Revelation 21:27)
27. "But nothing that defiles or profanes or is unwashed shall ever enter it, nor anyone who commits abominations (unclean, detestable, morally repugnant things) or practices falsehood, but only those whose names are recorded in the Lamb's Book of Life. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty and thanksgiving from now, and forever more.)


  

No comments:

Post a Comment