Thursday, 31 August 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 18 September 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(11 Konings 17:39)
Maar die Here julle God moet julle vrees, en Hy sal julle verlos uit die hand van al julle vyande. 

Monday 18 September 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(11 Kings 17:39)
But the Lord your God you shall fear; and He will deliver you from the hand of all your enemies. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty and thanksgiving from now, and forever more.)  

No comments:

Post a Comment