Wednesday, 23 August 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 29 Augustus 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 22:8,9)
8. "En dit is ek, Johannes wat dit gesien en gehoor het; en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. 
9. "Toe sê hy vir my: 'Moenie! Want ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders, die profete, en hulle wat die Woorde van hierdie Boek bewaar. Aanbid God.'"

Tuesday 29 August 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 22:8,9)
8. "And I John, am he who heard and witnessed these things. And when I heard and saw them, I fell prostrate before the feet of the angel who showed them to me, to worship him. 
9. "But he said to me: 'Refrain! (You must not do that)! I am only a fellow servant along with yourselve and with your brethren the prophets, and with those who are mindful of, and practice the (truths contained in) the messages of this Book. Worship God!'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty and thanksgiving from now, and forever more.)


  

No comments:

Post a Comment