Wednesday, 23 August 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 28 Augustus 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 22:6,7)
6. "En die engel het vir my gesê: 'Hierdie woorde is betroubaar en waaragtig; en die Here, die God van die heilige profete, het Sy engel gestuur om Sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur.'
7. "Kyk, Ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie Boek bewaar.'"

Monday 28 August 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:

(Revelation 22:6,7)
6. "The angel said to me: 'These words are trustworthy and true. The Lord, the God of the spirits of the prophets, sent His angel to show His servants the things that must soon take place.'
7. "Behold, I Am coming soon! Blessed is he who keeps the words of the prophecy in this Book.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty and thanksgiving from now, and forever more.)  

No comments:

Post a Comment