Thursday, 31 August 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Wednesday 3 Srptember 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:

(Genesis 17:1b)
"I Am the Almigjty God, walk and live habitually before Me and be perfect (blameless, wholehearted, complete)."

Woensdag 3 Septembdr 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Génesis 17:1b)
"Ek is God, die Almagtige; wandel voor My aangesig, dan sal jy opreg wees."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty and thanksgiving from now, and forever more.)  

No comments:

Post a Comment