Friday, 11 August 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 21 Augustus 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 21:16,17)

16. "Die stad het vierkantig gelê, en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die stad met sy meetroede gemeet, op duisend-vyfhonderd myl; sy lengte en breedte en hoogte was gelyk,

17. "en hy het sy muur gemeet op honderd-vier-en-veertig el (ongeveer 72 jaart) volgens 'n mens se maat (ongeveer van sy elmboog tot by sy middelfinger), wat die maat van 'n engel is."


Monday 21 August 2017. 

PÊARL FOR EACH DAY:

(Revelation 21:16,17)

16. "The city is laid out as a square; its length is as great as its breadth. And he measured the city with the reed: twelve thousand furlongs. (About 1,500 miles) Its length, breadth and height are equal.  

17. "Then he measured its wall also: one hundred and forty four cubits, (about 72 yards) according to the measure of a man, (of a cubit from his elbow to his third fingertip), 

that is, of an angel." 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 

/

I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might and thanksgiving from now, and forever more). 

No comments:

Post a Comment