Friday, 11 August 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 24 Augustus 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:


(Openbaring 21:23-26)

23. "En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God, die Almagtige, het hom verlig, en die Lam is sy lamp. 

24. "En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. 

25. "En bedags - want nag sal daar nie meer wees nie - sal sy poorte nooit gesluit word nie;

26.  "en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring."


Thursday 24 August 2017. 

PÊARL FOR EACH DAY:

(Revelation 21:23-26)

23. "And the city has no need of the sun nor the moon to give light to it, for the splendour and radiance (glory) of God illuminate it, and the Lamb is its lamp. 

24. "The nations shall walk by its light, and the rulers and leaders of the earth shall bring into it their glory. 

25. "And the gates shall never be closed by day, and there shall be no night there;

26. "they shall bring the glory (the splendour and majesty) and the honour of the nations into it."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 

/

I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might and thanksgiving from now, and forever more). 

No comments:

Post a Comment